Inden du kontakter support

God support er afhængig af både kunde og leverandør. Inden kunden henvender sig for at modtage support er det helt essentielt at kunden selv har udført følgende to punkter:

 1. Kunden skal selv have forsøgt at løse problemet
 2. Kunden skal forberede det konkrete spørgsmål, supporten skal svare på.

Herunder kan du se, hvornår du skal kontakte en partner i VRP Netværket eller Elbek & Vejrup.

Hvad er ikke support

Ved behov for assistance, ud over support, kan dette tilkøbes efter særskilt aftale. Eksempler på assistance der ikke er support:

 • Gennemgang af proces fra A – Z eks. årsafregning
 • Kontrol af data: opkrævning/årsafregning/rykkerskrivelse/målerdata
 • Kørsler der retter data
 • Afstemning og gennemgang af data
 • Uddannelse i hele eller dele af EV Appia.

EV Appia online support

EV Appia kunder skal selv forsøge at afhjælpe problemet inden VRPnetværket eller EV kontaktes. EV Appia kunder kan finde hjælp og inspiration på vores selvhjælpsside. Her er alle processer og flows beskrevet detaljeret, således alle kunder kan få hjælp til selv hjælp.

Få adgang til support

Du skal kontakte VRPnetværket når...

EV Appia kunder skal kontakte VRPnetværket ved konkrete spørgsmål vedrørende eksempelvis:

 • Anvendelse af EV Appia herunder:
  • Årsafslutning
  • Opkrævning
  • Målerstyring
 • Regler og love vedrørende drift af et vandværk
 • Regnskab og bogføring

VRPnetværket svarer på konkrete spørgsmål. Et konkret spørgsmål kunne være. ”Jeg er i gang med at lave en årsafregning, i min situation, skal jeg så sætte et flueben her?”.

Vurderes det at et spørgsmål er fakturerbart skal dette forventningsafstemmes med kunden, inden spørgsmålet besvares.

Klik nedenunder for kontaktoplysninger til den enkelte partner

Kontakt Elbek & Vejrup når...

EV Appia kunder skal kontakte EV ved spørgsmål vedrørende eksempelvis:

 • Fejl i EV Appia
 • Bruger opsætning
 • IT drift
 • Ønsker til ny/forbedring af funktionalitet

Såfremt Elbek og Vejrup skal bruge tid på at afklare fejl, der ikke skyldes Elbek og Vejrup, faktureres den forbrugte tid kunden. Vurderes et spørgsmål at være fakturerbart, skal dette forventningsafstemmes med kunden, inden spørgsmålet besvares.

Kontakt:

Elbek & Vejrup support

Åbningstider

Supporten holder åbent:

 • Mandag - Torsdag: 8:00 - 16:00
 • Fredag 8:00 - 15:30

Tlf: 70201086

Mail: support@elbek-vejrup.dk