Administration af vandværker

Virksomheden bag VRPnetværket er Elbek & Vejrup. Elbek & Vejrup udvikler branchespecifikke løsninger til forskellige brancher - herunder forsynings- og vandværksbranchen. EV APPIA er en totalløsning til vandværker.

Up-to-date IT-løsning

EV APPIA er en totalløsning til vandværker, der håndterer alle vandværkets IT-opgaver i forbindelse med forbrugsstyring, afregning og kommunikation til forbrugere og vandværkets medarbejdere.

EV APPIA er baseret på Microsoft Dynamics NAV, der er en moderne og teknologisk ”up-to-date” IT– platform, der indeholder alle de normale funktioner i et økonomisystem.

Rent teknisk kører APPIA som en online løsning, der kan betjenes fra en almindelig PC med adgang til Internettet. Sikkerheden er høj, og der bliver automatisk taget backup hver nat.

Brugervenlighed

Alle administrative arbejdsopgaver og oplysninger, der er forbundet med forbrugsstyringen kan håndteres fra et skærmbillede (Forbrugsstedet). Der er desuden funktionalitet til at håndtere flere eller alle forbrugssteder ad gangen.

Mange funktioner er automatiseret, hvilket betyder at systemet  ved aktivering af en funktion (tryk på en knap), udfører den række handlinger der skal til for at gennemføre den faglige arbejdslogik.

Erfaring

EV APPIA er et gennemarbejdet og afprøvet produkt der har eksisteret i 30 år. Funktionaliteten bliver løbende udviklet i samarbejde med vandværker og regnskabskontorer, der ligeledes har erfaring med administration af vandværker. Den tekniske platform bliver ligeledes opdateret løbende så den understøtter nyeste teknikker og muligheder. Fordelt over hele landet anvender 1/3 af Danmarks vandværker APPIA til administration og forbrugsafregning.


Et sted til det hele

Alle funktioner håndteres med udgangspunkt i forbrugsstedet, og det er herfra der skabes interaktion til den øvrige funktionalitet - også interaktion til eksterne programmer som f.eks. SMS og e-mail service, ledningskort og online arkiv til dokumenter.

Appia-aarshjul

Virksomheden

EV APPIA brancheløsning til vandværker udvikles, vedligeholdes, driftes og supporteres af forsyningsteamet hos Elbek & Vejrup.

Elbek & Vejrup udvikler gennemtænkte, funktionelle og brugervenlige IT-løsninger baseret på den nyeste Microsoft teknologi. Vi yder rådgivning og support, som er forankret i et dybt kendskab til de brancher, vi henvender os til - både i den offentlige og den private sektor.