Dansk Revision Hadsten

Dansk Revision er en kæde med kontorer fordelt over hele Danmark. Vores kernekompetencer er: revision, regnskab, skat, bogføring, moms, erhvervsservice, forretningsudvikling, generationsskifte, skatterådgivning, finansiering, økonomisk rådgivning, regnskabsassistance, køb og salg af virksomhed, vækst og internationalt samarbejde.

Hos Dansk Revision Hadsten er vi 20 medarbejdere, og vi har mange års erfaring med betjening af vandværker og de problemstillinger som vandværker har, herunder:

  • Daglig administration, herunder klargøring til revision, bestyrelse og generalforsamling
  • Service vedr. opkrævninger og afregninger, herunder rykkerprocedure
  • Lønadministration
  • Digitale indberetninger til forsyningsværker m.fl.
  • Budgetudarbejdelse og opfølgning
  • Revision og regnskabsudarbejdelse
  • Assistance med regnskabsopstilling
  • Vejledning i omdannelse af driftsform, f.eks. fra Interessentskab til a.m.b.a
  • Vandsektorloven

Kontakt:

Dansk Revision Hadsten
Vesselbjergvej 3, 8370 Hadsten

Ruth Føns, tlf. 89125070, rufo@danskrevision.dk

Dorrit Kristensen, tlf. 89125071, dk@danskrevision.dk

Lars Lanther, tlf. 89125095, ll@danskrevision.dk

Website: www.danskrevision.dk/lokale-kontorer/hadsten/