Om Vandværkernes RegnskabsPartner

Vandværkernes RegnskabsPartner er en samling af selvstændige regnskabskontorer og andre leverandører til vandværket når det handler om regnskab og administration.

Fælles for regnskabskontorene er at de er 100% dedikeret til at arbejde for vandværker, og at alle har mange års erfaring indenfor administration af disse. Alle regnskabskontorene anvender samme IT-platform og har et tæt samarbejde, og kan således supplere hinanden. Netværket tæller tilsammen 14-16 regnskabs- og administrationsmedarbejdere, der alle har en målsætning om at være de bedste på markedet.

Det tætte samarbejde sikrer kunderne at der altid er en til at tage over, hvis der opstår behov for et leverandørskifte i en permanent eller en kortere periode. Vandværket kan således foretage leverandørskifte uden at skulle konvertere over på et nyt IT-system og beholder derved alle vandværkets data. I praksis er det blot at udskifte adgangskoden til systemet, således den nye leverandør kan komme ind på vandværkets regnskab.

Hvis vandværkets kasserer selv fører regnskab, kan kasseren eller bestyrelsen bruge VRPnetværket til rådgivning.

Mål og Vision

VRPnetværket består af flere selvstændige virksomheder, som har til formål at hjælpe vandværker med deres administrative arbejde.

VRPnetværkets formål er at gøre arbejdet lettere for kasseren og bestyrelsen, og dermed være med til at bevare vandværkerne.

VRPnetværket vil leverer den bedste kvalitet, således vandværkerne kan sikre forbrugerne og myndigheder, at de altid har overblik over deres administrative opgaver, deres økonomi og at de til en hver tid kan leverer den relevante information til myndighederne. På den måde vil vi gøre det lettere at bevare ejerskabet over vandværket.

VRPnetværket vil samtidig sikre gennemskuelige priser, så vandværket kender prisen og kan regne med at det kan betale sig!

Det er VRPnetværkets vision at kunne levere information omkring administration og økonomiske emner.

Kontakt VRP Netværket

Hvis du ønsker at komme i kontakt med VRP Netværket ved generelle spørgsmål, som ikke vedrører support, kan du udfylde kontaktformularen her

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoForm.cshtml)