Hvorfor vælge VRPN?

Med en voksende administrativ arbejdsmængde og krav fra myndighederne, er der mange grunde til at vælge en regnskabspartner. Helt overordnet drejer det sig om at bevare vandværket og fortsat at kunne få folk til at deltage i bestyrelsesarbejde.

10 gode grunde for at vælge en samarbejdspartner fra VRPnetværket

  1. For at gøre det lettere at være bestyrelsesmedlem
  2. For at bevare ejerskab over vandværket
  3. For at opnå sikkerhed og kvalitet i økonomistyringen
  4. Kan tage over hvis kassereren stopper
  5. For at kunne leve op til den voksende arbejdsbyrde omkring administrationen
  6. For at have adgang til up-to-date viden og kompetencer omkring administrationen
  7. For at benytte sig af opbygget erfaring fra mange vandværker
  8. For at kunne blive ved med at leve op til voksende krav fra forbrugeren
  9. For at kunne koncentrerer sig om driften af vandværket
  10. For at anvende en sikker up-to-date IT-platform

Når du har en samarbejdspartner fra VRPnetværket bestemmer I selv hvor meget af vandværkets arbejde der outsources.