Hvorfor er det vigtigt at have styr på vandværkets ledninger?

Har vandværket pligt til registrere deres ledninger og hvordan gør man? Læs mere om praktiske og generelle udfordringer ved registrering af vandværkets ledninger hos Lednings Ejer Registeret(LER).

Vandværket er ledningsejer og derfor er der en del ting I skal være opmærksomme på. Læs i denne artikel hvad du skal være opmærksom på.

Vandværket har pligt til at registrere de arealer, hvor de har ledninger i jorden. Lednings-ejer-registret (LER) kalder arealerne for interesseområder og registreringen kaldes en indberetning. Så langt så godt.

Hvad gør vi så når vi ikke kender den præcise placering af alle vores ledninger, tænker du måske. Arealet, eller interesseområdet, skal registreres men det er ikke et krav at du indberetter ledningernes præcise placering. Detaljeringsgraden er op til vandværket.

Det betyder ikke at det er ligegyldigt - tværtimod. Få nu registreret alle kendte ledninger, mens den gamle formand, der noterede oplysningerne på en serviet til frokost midt i 50’erne, stadig kan fortælle om placeringen af ledningerne.

Det er gratis at indberette til LER. Du kan gøre det på www.ler.dk

Det lyder kompliceret og vi er jo kun et lille vandværk
Så findes der heldigvis professionelle virksomheder der gerne løser den opgave, så vandværket kan koncentrere sig om at levere godt vand. I LER kaldes sådan en virksomhed for en tjenesteyder.

Husk at tjenesteyderen også skal registreres i LER, og at det er vigtigt at vandværket og tjenesteyderen knyttes sammen i LER. Hvis en af jer ikke er registreret kan det blive svært for vandværket at bevise at jeres ledningsoplysninger er indberettet til LER. Hvis der så sker en graveskade på vandværkets ledninger, så er vandværket dårligt stillet.

Vandværket bør sikre sig at en tjenesteyder er godkendt af ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Bestyrelsens tid er kostbar
Vandværket kan vælge at modtage graveforespørgsler som data i stedet for PDF-filer. Det giver mulighed for at modtage og besvare graveforespørgsler fra LER helt automatisk.

LER har en webservice hvor de graveforespørgsler, der er relevante for dig, kan blive modtaget, behandlet og besvaret inden for kort tid – uden at du skal røre en finger. Det letter det administrative arbejde betydeligt.

I praksis sker der det at LER-systemet logger de graveforespørgsler der er relevante for vandværket. Derefter bliver oplysningerne digitalt overført til det system hvor vandværket har sine ledningsoplysninger registreret.

Det er et krav at vandværket i forvejen har et digitalt ledningsregister. Dette register skal kunne hente graveforespørgslerne fra din webservice og lave en kvittering, når graveforespørgslen er sendt til graveaktøren.

Der findes en række private virksomheder der både tilbyder at lave et digitalt ledningsregister og en kobling til LERs webservice. Det koster ikke noget at bruge LERs webservice og der stilles dokumentation og testmiljø til rådighed.

I VRPnetværket har vi et leverandørsamarbejde med Thvilum, som har stor erfaring med ledningsregistrering.