Det skal være let for vandværket

Hablar APPIA? På vandværket bruges mange forskellige systemer. Tænk hvis de kunne snakke sammen? WEBS2 standarden, er et nyt tiltag fra APPIA, der sikre kommunikation mellem alle systemerne. Læs mere om hvordan APPIA gør det let for vandværket.

Integration mellem vandværkets systemer gør arbejdet lettere. 
Forestil dig, at driftslederen i ledningskort har adgang til at se en beskrevet tekst om målernes placering for herved lettere at kunne lokalisere målerens placering. Forestil dig også, at driftslederen har adgang til kontaktinformation på forbrugerne, så han selv har mulighed for f.eks. at se telefonnummer og kontakte en beboer, eller tjekke om målerID er det samme som det, der findes i regnskabssystemet.

Vandværket anvender flere forskellige IT-systemer for at kunne udføre daglige, månedlige og årlige arbejdsopgaver. Hvis vi kan få disse IT-systemer til at ”tale sammen” kan vi skabe en synergieffekt ved at lade systemerne udveksle relevante data med hinanden.
Eksempler på udveksling information mellem systemerne, der vil lette og effektivisere arbejdsgangen:


Integration mellem fjernaflæste målere- og administrationssystem

  • En knap som automatisk kan hente eller danne ind- og udlæsninger af f.eks. fjernaflæste måleraflæsninger Dette kunne erstatte den nuværende metode, hvor filer ind- og udlæses manuelt og flyttes fra det ene system til det andet.

Integration mellem ledningskort- og administrationssystem

  • Kontaktinformation i ledningskort-systemet, så tekniker selv kan henvende sig til forbrugeren
  • Ændringer på f.eks. et forbrugssted eller målerkort ændres automatisk i f.eks. ledningskortsystemet.
    Adresserne skal herved kun opdateres/rettes ét sted.

Ovenstående eksempler vil med sikkerhed lette arbejdet for vandværksfolkene samt forbedre brugervenligheden markant. Der kan nævnes mange flere muligheder for integration systemerne imellem, som vil sørge for, at der ikke længere skal søges i flere systemer for at finde de nødvendige oplysninger samt informationerne vil være tilgængelige i systemerne i det øjeblik eller på den lokation, der er brug for dem.

Denne slags integration kræver blot, at IT-systemerne alle er teknisk up-to-date samt et solidt samarbejde mellem leverandører til disse integrationsløsninger. Netop med henblik på at opnå denne effektivisering, har en række leverandører indgået et samarbejde for at definere et fælles IT-format og metode, hvor systemerne alle kan udveksle data med hinanden. Dette format er indtil videre navngivet WEBS2.

Thvilum og Elbek & Vejrup arbejder i øjeblikket med 2. version af denne integrationsmetode. Den 1. skabte integration mellem systemerne, gjorde det muligt, at man på et forbrugssted i Elbek & Vejrups regnskabssystem, kan trykke på en knap, der automatisk åbner Thvilum’s ledningskort præcist på pågældende forbrugssted. Herved kan vandværket lokalisere måleren præcis som driftslederen kan.